Kleine stapjes reusachtig resultaat

WINCHESTERS gelooft in kleine stapjes. Vele kleine verbeteringen bij elkaar opgeteld, hebben enorme impact in de organisatie.

Elke medewerker heeft goede ideeën voor verbeterstapjes. Deze zorgen voor eigenaarschap èn voor plezier in het behalen van vele kleine successen.

Er tegenover staat de logheid, traagheid en onoverzichtelijkheid van omvangrijke projecten. De valkuil daarvan is dat einddoelen verschuiven omdat gedurende de looptijd van het project de wereld verandert. Mijlpalen worden niet gehaald en energie stroomt weg.

Door verbetertrajecten in kleine stapjes op te delen stuur je flexibeler en sneller bij. Je genereert meer efficiëntie en effectiviteit. Dit geldt niet alleen voor projecten, maar zeker ook voor daily business als usual. Met de daily Kaizen beweeg je met kleine stapjes naar een meer flexibele cultuur van continu verbeteren.

ik wil graag meer informatie